Comunicació

Comunicació On Line

Comunicació on line

Know how
Web
Gestió de la comunicació on line
Màrqueting on line
e-mailings

Informació i mitjans

Informació i mitjans

Elaboració de comunicacions
i notes de premsa

Redacció, traducció i correccions

Organització d’esdeveniments
i projecció mediàtica